La Comissió de Jubilats i pre-jubilats està formada per un grup (que pot representar un 25% aproximadament del total d'associats o col·legiats),de persones en situació laboral de jubilació o pre-jubilació, en molts casos no voluntària, amb unes capacitats i experiències acumulades i amb una disponibilitat de temps que no tenien abans. Estem parlant d'enginyers més grans de 65 anys, però també del segment comprès entre els 55 i 65.

Així, en aquest grup, són capaços d’estimular i desenvolupar activitats que poden ésser interessants, tant pels mateixos integrants del grup com per a la col·lectivitat que els envolta i que inclou els més joves, que a vegades, necessiten uns consells i unes guies d'actuació basades en l'experiència professional.

Alguns d’aquests enginyers ens reunim mensualment per tal d’intercanviar impressions i també engrescar-nos mútuament en noves iniciatives en un espai obert de relació i de trobada, en locals del propi col·legi, tot i que ens hem adaptat a la nova situació i ho continuem fent de manera telemàtica.

Hem desenvolupat en comú un conjunt d’activitats que permeten potenciar aquelles iniciatives, tot contribuint a la millora o manteniment de les pròpies capacitats i qualitats tècniques i estimulant l’esperit de servei adreçat als altres. També volem dinamitzar altres grups dins l'Associació i participar o liderar actuacions conjuntes amb les comissions equivalents d'altres col·legis professionals, fomentant així el prestigi del nostre col·lectiu.

Des de la comissió, organitzem excursions, sortides i visites culturals pels col.legiats i col.legiades jubilats/des, així com pels seus familiars.

Tenim un lligam especial amb la comissió de cultura, que anirem modelant.

OBJECTIUS 

Es tracta de donar serveis en tres grans àrees:

  • Servei a la Societat (voluntariat, protecció del patrimoni...)
  • Servei als companys enginyers en general, en els aspectes en que aquest col·lectiu pot ajudar-los.
  • Servei als més de 2.000 enginyers jubilats i prejubilats, (formació, acollida, orientació...)

ACTIVITATS 

  • Aula d'extensió Universitària (Consultar programa)
  • Cafès dels enginyers
  • Mentoring
  • Visites tècniques o culturals
  • Sortides d'un dia per Catalunya
  • Viatges relacionats amb les aules
  • Espectacles musicals

ENLLAÇOS D'NTERÈS 

Blog de les Aules d'Extensió Universitària: http://www.aulesenginyers.blogspot.com.es/

 

VOLS PARTICIPAR EN LA COMISSIÓ? 

INSCRIPCIÓ

Detalls

Categories: Societat, Planificació