Podeu veure l'acte de presentació de la comissió aquí: El lideratge empresarial i el paper d'enginyers i enginyeres en l'alta direcció

Presidència: Maria Àngels Sebastià

natalia.bartresEls objectius de descarbonització marcats per la UE així com la crisi energètica que estem vivint com a conseqüència, bàsicament, de la guerra d'Ucraïna, fa que els objectius generals de la Comissió d'Energia estiguin marcats per aquests fets i per les decisions i mesures que els governs estan prenent per tal de mitigar els efectes econòmics de la crisi energètica sobre l'economia de la industria i de les famílies.

natalia.bartresLa Indústria Química i de Refinació és el segon sector en volum de la indústria a Catalunya, on es concentra de l'ordre del 50% del total d’aquesta activitat a Espanya. Un sector relacionat, la Indústria Farmacèutica també compta amb un volum important. Per tant, podem dir que Catalunya concentra un pol industrial de Química, Refinació i Farmacèutic de nivell Europeu amb avantatges competitius importants.

natalia.bartresL’existència d’una Comissió de Construcció, Urbanisme i Infraestructures ha d’encaixar-se dins el conjunt de les Comissions existents en el si del Col·legi.

natalia.bartresLa Comissió d'Acció Professional té l'objectiu general de reforçar les relacions amb les administracions receptores dels treballs d’enginyeria i amb altres institucions relacionades per incrementar la presència en les institucions i la intervenció en la generació de normativa i disposicions legals. Així com transmetre a l'Àrea de Serveis les necessitats de serveis detectades fruit de la pròpia activitat professional i de la relació amb altres companys/es.

natalia.bartres