La Comissió de Logística està integrada per professionals, principalment enginyers industrials, vinculats amb la logística Integral i la cadena de subministrament

La seva tasca principal és difondre les novetats tecnològiques i organitzatives, debatre temes d’interès en matèria de logística entre el col·lectiu d’enginyers i les empreses i/o ens públics de les quals formen part i posar en valor la funció logística dins l’àmbit industrial de Catalunya millorant la visió que en té la societat/govern/administracions.

natalia.bartresPodeu veure l'acte de presentació de la comissió aquí: El lideratge empresarial i el paper d'enginyers i enginyeres en l'alta direcció

Presidència: Maria Àngels Sebastià

natalia.bartresEls objectius de descarbonització marcats per la UE així com la crisi energètica que estem vivint com a conseqüència, bàsicament, de la guerra d'Ucraïna, fa que els objectius generals de la Comissió d'Energia estiguin marcats per aquests fets i per les decisions i mesures que els governs estan prenent per tal de mitigar els efectes econòmics de la crisi energètica sobre l'economia de la industria i de les famílies.

natalia.bartresLa Comissió de Transformació Digital està formada per professionals amb vocació per intercanviar opinions i difondre les al volt ant de la Industria 4.0 i l’ús de les noves tecnologies TIC aplicades a l’empresa. Els propòsits de la comissió son tals com compartir coneixement i promoure el desenvolupament professional i personal.

natalia.bartresLa Comissió de Mobilitat, dins el marc estatutari dels Enginyers Industrials de Catalunya, reuneix tècnics i experts en els sectors del transport i la mobilitat de forma periòdica. Es debaten temes d'actualitat, organitzen jornades d'interès per al col·lectiu, i, en general, es crea una línia d'opinió que permet als Enginyers Industrials de Catalunya posicionar-se davant aspectes relacionats amb la mobilitat i el transport.

natalia.bartresLa Comissió d'Equitat, Tecnologia i Futur gira al voltant dels següents eixos:

natalia.bartresPresentació de la nova Comissió d'Innovació i Transferència Tecnològica

 

MISSIÓ I VISIÓ

Esdevenir el sistema central de l'ecosistema de professionals vinculats als Enginyers Industrials de Catalunya relacionats amb la innovació, el coneixement tecnològic i la seva valorització.

natalia.bartres