La Comissió de Logística està integrada per professionals, principalment enginyers industrials, vinculats amb la logística Integral i la cadena de subministrament

La seva tasca principal és difondre les novetats tecnològiques i organitzatives, debatre temes d’interès en matèria de logística entre el col·lectiu d’enginyers i les empreses i/o ens públics de les quals formen part i posar en valor la funció logística dins l’àmbit industrial de Catalunya millorant la visió que en té la societat/govern/administracions.

natalia.bartresLa Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular s'enquadra en el grup de les comissions tècniques dels Enginyers Industrials de Catalunya. Està formada per professionals de diferents àmbits i amb una clara vocació de compartir coneixements i experiències en l'àmbit de l'enginyeria, en especial, en aquells camps relacionats amb els anomenats vectors ambientals (aigua, energia, residus, emissions, ...).

 

natalia.bartresLa Comissió de Transformació Digital està formada per professionals amb vocació per intercanviar opinions i difondre les al volt ant de la Industria 4.0 i l’ús de les noves tecnologies TIC aplicades a l’empresa. Els propòsits de la comissió son tals com compartir coneixement i promoure el desenvolupament professional i personal.

natalia.bartresLa Comissió de Mobilitat, dins el marc estatutari dels Enginyers Industrials de Catalunya, reuneix tècnics i experts en els sectors del transport i la mobilitat de forma periòdica. Es debaten temes d'actualitat, organitzen jornades d'interès per al col·lectiu, i, en general, es crea una línia d'opinió que permet als Enginyers Industrials de Catalunya posicionar-se davant aspectes relacionats amb la mobilitat i el transport.

natalia.bartresLa Indústria Química i de Refinació és el segon sector en volum de la indústria a Catalunya, on es concentra de l'ordre del 50% del total d’aquesta activitat a Espanya. Un sector relacionat, la Indústria Farmacèutica també compta amb un volum important. Per tant, podem dir que Catalunya concentra un pol industrial de Química, Refinació i Farmacèutic de nivell Europeu amb avantatges competitius importants.

natalia.bartresPresentació de la nova Comissió d'Innovació i Transferència Tecnològica

 

MISSIÓ I VISIÓ

Esdevenir el sistema central de l'ecosistema de professionals vinculats als Enginyers Industrials de Catalunya relacionats amb la innovació, el coneixement tecnològic i la seva valorització.

natalia.bartresLa Comissió d'Enginyeria de la Salut té com a base els següents aspectes:

MISSIÓ

Actuar com una plataforma d’enginyers interessats en el coneixement, el networking i noves tendències en l’àmbit de la enginyeria de la salut.

COL·LECTIU A QUI VA DIRIGIT

natalia.bartres