La Comissió de Logística està integrada per professionals, principalment enginyers industrials, vinculats amb la logística Integral i la cadena de subministrament

La seva tasca principal és difondre les novetats tecnològiques i organitzatives, debatre temes d’interès en matèria de logística entre el col·lectiu d’enginyers i les empreses i/o ens públics de les quals formen part i posar en valor la funció logística dins l’àmbit industrial de Catalunya millorant la visió que en té la societat/govern/administracions.

El camp d’acció de la comissió inclou tots els aspectes coberts actualment per l’anomenada cadena de subministrament, “Supply Chain”, i en particular:

 • Planificació de la demanda i de les necessitats (materials i recursos). Disseny i gestió de les cadenes de subministrament
 • La gestió d’estocs, de compres i d’aprovisionaments
 • Localització d’instal·lacions logístiques. Immologística
 • La logística interna: organització, instal·lacions, equipaments i distribució en planta
 • El transport (en tots els seus modes) i la distribució. Tràfic nacional i internacional. Transport de llarga distancia i capil·laritat urbana. Multimodalitat i intermodalitat
 • Operació logística per tercers. “3PL/4PL”
 • Logística inversa
 • Logística col·laborativa
 • Relació de la logística amb els nous models de comerç
 • Sistemes TIC i aplicacions informàtiques per a la gestió de la logística
 • Logística sostenible i segura
 • Noves tecnologies i solucions futures (innovació) aplicades a la logística
 • Els models de relacions i normatives entre els diferents agents de la cadena logística (transportistes, distribuïdors, transitaris, operadors logístics, fabricants d’equipaments i de bens de consum, magatzems, plataformes logístiques, ens públics...)

 

OBJECTIUS

 • Posar de manifest la creació de valor i d’ocupació de l’activitat logística a Catalunya. Donar rellevància a la necessitat i a l’aportació de l’activitat logística en el context industrial del nostre entorn
 • Estar al dia de les innovacions que apareguin en el camp de la logística i divulgar-les entre els companys enginyers en forma de conferències, articles, circulars i altres mitjans de comunicació
 • Detectar sinèrgies i problemes comuns en les diferents àrees de l’ampli camp de la logística creant una línia d'opinió que permeti als Enginyers Industrials de Catalunya posicionar-se davant aspectes relacionats i plantejar solucions, mitjançant debats i taules rodones
 • Estendre les tècniques de gestió i les noves tecnologies logístiques a les empreses establertes a Catalunya, independentment de la seva dimensió, promovent jornades i visites. Difondre les millors pràctiques público-privades i generar coneixement
 • Mantenir contacte viu amb altres comissions i grups de treball i amb institucions externes que tinguin relació amb la logística, per tal d’enriquir els coneixements i participar en les activitats de la Comissió

 

La Comissió té relació estreta amb les comissions de:

 • Mobilitat
 • Indústria 4.0
 • Canvi Climàtic i Economia Circular
 • Societat Digital

 

PRESIDÈNCIA

Joan Josep Vallvé

 

INSCRIPCIONS

Cal clicar al botó de la part superior o per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat