Podeu veure l'acte de presentació de la comissió aquí: El lideratge empresarial i el paper d'enginyers i enginyeres en l'alta direcció

Presidència: Maria Àngels Sebastià

El propòsit de l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya és liderar l'evolució tecnològica pel progrés del món i les persones. Molts enginyers i enginyeres ocupen posicions directives on aquest lideratge encara és més rellevant i té una incidència directa en el benefici de les organitzacions i el benestar de la societat.

 

Missió

La Comissió de Lideratge Empresarial té la missió de potenciar la professió d'Enginyeria en l'Alta Direcció de les organitzacions i com a objectius generals:

 • Posicionar l’enginyeria  com una professió de referència per ocupar posicions directives
 • Atraure els líders enginyers/es cap al Enginyers Industirals de Catalunya oferint serveis del seu interès profesional
 • Obrir el Col·legi i l’Associació cap a aquells enginyers i enginyeres en posicions d'alta direcció per compartir, aprendre, generar debat posicionament en temes d'interès comuns
 • Generar teixit associatiu entre enginyers i enginyeres en posicions d'alta direcció.
 • Visibilitzar el talent i la figura dels enginyers i enginyeres industrials com a candidats molt capacitats per ocupar posicions d'alta direcció a les empreses i ampliar la visió tècnica que tenen externament de nosaltres, generant referents 
 • Fomentar l'equitat en l'alta direcció de les empreses

 

Beneficis de formar part de la Comissió

 • Contribuir a detectar les necessitats dels enginyers i enginyeres en aquest àmbit
 • Proposar eines per donar respostes a aquestes necessitats/inquietuds
 • Contribuir a fer aportacions d'interès per a la Societat i generar debat
 • Aportar la nostra experiència i visió personal, però sobretot fer de pont, de nexe d’unió
 • Compartir uns valors: innovació, treball en equip, eficiència, progrés (transformació del món en benefici de la qualitat de vida de les persones)

 

Formes de participar a la Comissió

Hi ha dos formes de participar-hi. Es pot formar part activa d´un dels Grups de Treball de la Comissió, o es por formar part de la Comunitat de la Comissió.

GRUPS DE TREBALL

 Quina diferència hi ha entre formar part dels Grups de Treball de la Comissió o formar part de la Comunitat de la Comissió?

Formar part dels grups de treball de la comissió implica una participació activa en l'organització d'esdeveniments, iniciatives, serveis que es volen impulsar des de la Comissió. Requereix un compromís mig d'assistència a les reunions periòdiques i una clara voluntat d'aportar activament al compliment dels objectius i el pla estratègic que es faci des de la Comissió. Cada grup tindrà un número òptim de 16-18 integrants per facilitar la coordinació de la seva activitat.

En canvi, formar part de la Comunitat no requereix de compromís. És una funció més passiva però que permet participar de l'activitat organitzada pels grups de treball. En llenguatge actual, el GT són els creadors de continguts i la Comunitat són els followers, però tots plegats formem la Comissió de Lideratge Empresarial.

Quan un grup de treball tingui una plaça lliure, a través del mail de la Comissió s’obrirà convocatòria, i aquelles persones interessades en formar-ne part i agafar un rol més actiu podran enviar la seva candidatura i serà el president de cada GT qui escollirà d'entre les candidatures qui passa a formar-ne part.

Formar part d´un Grup de Treball és voluntari i per tant, qualsevol membre podrà marxar i passar al rol de Comunitat quan ho desitgi. Aquesta rotació i permeabilitat entre els dos col·lectius de la comissió és un aspecte fonamental per mantenir el seu dinamisme.

 

Què vol dir formar part de la Comunitat de la Comissió de Lideratge Empresarial del Enginyers Industrials de Catalunya?

Formar part de la Comunitat, vol dir que estaràs al dia de la nostra agenda i activitat pels canals propis de comunicació que faci servir la Comissió, podràs atendre a esdeveniments que s'organitzin des dels diferents grups de treball de la comissió, tindràs accés als serveis específics dels Enginyers Industrials de Catalunya que es posin en marxa des de la comissió per a la seva Comunitat, formaràs part d'una xarxa afí amb la que relacionar-te, intercanviar opinió, experiències, generar debat i aprendre de forma col·lectiva.  

 

He d'estar col·legiat per formar-ne part?

Per formar part d´un Grup de Treball sí que és un requisit, però per formar part de la Comunitat no és imprescindible. El nostre objectiu és acostar a tots els enginyers que ocupen posicions directives cap a l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials, però per això t'hem de convèncer de que aquí trobaràs serveis adients per tu. Per això no som exclusius, volem generar xarxa, volem generar poc a poc iniciatives que et mereixin la pena formar-ne part i t'animin a associar-te/col·legiar-te.  Així doncs, d'entrada no és imprescindible, però alguns dels esdeveniments i serveis estaran restringits a associats/col·legiats o tindran preferència d'assistència i així es farà saber en cada cas.

 

Hi ha un procés d'acceptació per formar part de la Comunitat de la Comissió de Lideratge Empresarial?

Sí, s'ha de verificar que es compleixen els requisits a nivell professional.

 

Si no soc enginyer/a puc formar-ne part?

Sí, si el comitè d'acceptació valida la candidatura.

 

Si reuneixes els requisits i n’estàs interessat en formar part d’aquesta Comunitat, pots inscriure la teva candidatura clicant al botó de la part superior Inscripció o per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic a lideratge.empresarial@comissions.eic.cat.