Podeu veure l'acte de presentació de la comissió aquí: El lideratge empresarial i el paper d'enginyers i enginyeres en l'alta direcció

 

Presidència: Maria Àngels Sebastià

 

Missió

El propòsit de l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya és liderar l'evolució tecnològica pel progrés del món i les persones. Molts enginyers i enginyeres ocupen posicions directives on aquest lideratge encara és més rellevant i té una incidència directa en el benefici de les organitzacions i el benestar de la societat.

 

Objectius

  • Obrir el Col·legi i l’Associació cap a aquells enginyers i enginyeres en posicions d'alta direcció per compartir, aprendre, generar debat i posicionament en temes d'interès comuns
  • "Combatre la solitud del Director"
  • Generar teixit associatiu entre enginyers i enginyeres en posicions d'alta direcció. Els enginyers som un col·lectiu que tendeix a ser molt segmentat i que s'associa o interrelaciona només per sectors
  • Visibilitzar la figura dels enginyers i enginyeres industrials com a candidats molt capacitats per ocupar posicions d'alta direcció a les empreses i ampliar la visió tècnica que tenen externament de nosaltres, generant referents i ajudant a desenvolupar la marca personal
  • Fomentar l'equitat en l'alta direcció de les empreses

 

Beneficis de formar part de la Comissió

  • Contribuir a detectar les necessitats dels enginyers i enginyeres en aquest àmbit
  • Proposar eines per donar respostes a aquestes necessitats/inquietuds
  • Contribuir a fer aportacions d'interès per a la Societat i generar debat
  • Aportar la nostra experiència i visió personal, però sobretot fer de pont, de nexe d’unió
  • Compartir uns valors: innovació, treball en equip, eficiència, progrés (transformació del món en benefici de la qualitat de vida de les persones)

 

GRUPS DE TREBALL

 

Qui pot formar part de la Comissió

Enginyers i enginyeres, associats o col·legiats, en posicions de direcció general, consells o posicions de lideratge i transformació de les organitzacions, en funció del grup de treball on es vulgui participar,  tant d'empreses com d'organitzacions i fundacions de qualsevol sector que volen compartir les seves experiències i tenen vocació de contribuir a fer una societat millor.

 

INSCRIPCIONS

Cal clicar al botó de la part superior o per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat

Per formar part de la comissió s’ha d’estar associat i/o col·legiat i s’ha d´omplir el formulari d´inscripció indicant els grups de treball en els que s´està interessat en participar. Els interessats en participar a la comissió poden participar d’un o més grups de treball i han de ser prèviament acceptats per part de la presidencia de la comissió i dels presidents de grup de treball per assegurar que puguin aportar dintre del grup de treball amb la seva experiència professional.