La Comissió d'Acció Professional té l'objectiu general de reforçar les relacions amb les administracions receptores dels treballs d’enginyeria i amb altres institucions relacionades per incrementar la presència en les institucions i la intervenció en la generació de normativa i disposicions legals. Així com transmetre a l'Àrea de Serveis les necessitats de serveis detectades fruit de la pròpia activitat professional i de la relació amb altres companys/es.

Dins de l'estructura de l'organització, l'Àrea de Serveis és qui defineix, estudia, crea i gestiona els serveis necessaris per a facilitar als enginyers i les enginyeres la seva pràctica professional. A part de l'Àrea de Serveis, l'Àrea de Coneixement també dona suport a la Comissió per tal de dur a terme totes aquelles actuacions que es considerin necessàries.

La voluntat, tant de la Comissió d´Acció Professional, com del personal que li dona suport és de continuar treballant per facilitar a l'enginyer/a del món del projecte la seva tasca diària.

Una de les actuacions de la Comissió d'Acció Professional és impulsar i coordinar subcomissions i grups de treball de diferents àmbits amb l'objectiu de treballar temes d'interès professional per al col·lectiu de l’enginyeria industrial.

 

PRESIDÈNCIA

Marta Guasch

 

GRUPS DE TREBALL

 

TAULES CONSULTIVES

Taules consultives en les que la Comissió d'Acció Professional participa:

  • TASCOM: Taula de debat i seguiment de criteris sobre les ordenances municipals de  l’Ajuntament de Barcelona d’aplicació al règim d’activitats
  • TAAC:  Taula de debat i seguiment de criteris d’interpretació de la normativa sobre accessibilitat en activitats aplicable a Catalunya
  • TID-PAU: Taula d'interpretació i desplegament dels plans d'autoprotecció
  • TINSCI: Taula d'interpretació de la normativa de seguretat i contra incendis
  • TC-IE: Taula consultiva d’instal·lacions d’energia 
  • TC- Gasos Combustibles, RITE i Fred Industrial: Taula consultiva d'instal·lacions de Gasos Combustibles, d'instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i d'instal·lacions de Fred Industrial
  • TC- PCI: Taula consultiva d'instal·lacions de protecció contra incendis

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat

Detalls