La Comissió d'Enginyeria de la Salut té com a base els següents aspectes:

MISSIÓ

Actuar com una plataforma d’enginyers interessats en el coneixement, el networking i noves tendències en l’àmbit de la enginyeria de la salut.

COL·LECTIU A QUI VA DIRIGIT

 • Enginyers que treballen en l’àmbit de la salut, tant a la indústria (farma, MedTech, Biotec...), com proveïdors de salut (hospitals públics i privats, centres sociosanitaris i residencials,...), així com a l’Administració sanitària, consultories de l’àmbit de la salut i proveïdors en general, entitats certificadores.  
 • Representants d’Universitats i Escoles d’Enginyeria per promocionar l’enginyeria de la salut en els nous enginyers i món universitari. 
 • També busquem incloure altres professionals no enginyers interessats en temes de tecnologia de la salut.

OBJECTIUS

 • Generar continguts, debats i reflexió de qualitat en l’àmbit de l’enginyeria de la salut per compartir internament i externament.
 • Desenvolupar serveis pels enginyers del sector de la salut i convertir-nos en el referent per aquest col.lectiu.

ESTRUCTURA

Comissió Executiva

President: Marc Pérez Pey – Director Regional HARTMANN 

Vicepresident: Marc Pérez Puigdengoles - Director Enginyeria Almirall

Grups de treball:

 • GT de Millora de processos i tecnologia sanitària
  • President: Ferran Rodríguez - Director d'Infraestructuras Hospitalàries i Enginyeria Biomèdica a l'Hospital Clínic de Barcelona
  • Vicepresident: Marc Sales - Surgical Process Engineer a ESSENTIA Health Management
 • GT en Indústria de la Salut i Innovació
 • GT en Digital Health

 

ACTUACIONS

 1. Realitzar un estudi sobre l’ecosistema d’enginyeria de la salut a Catalunya (enginyers de la salut, empreses, universitats, associacions i col.legis professionals – FENIN, CataloniaBio & Health Tech, Aquas, Biocat). Responsables: Marc Pérez Pey i Jordi Pujol 
 2. Promoure un grup de treball sobre millora de processos en hospitals implementant Lean healthcare. 
 3. Promoure un grup de treball orientat a la millora de la seguretat del pacient i del professional sanitari i com l’enginyeria de la salut pot ajudar a reduir les infeccions hospitalàries.
 4. Establir un grup de treball en transformació digital i digital Health, enginyeria de dades 
 5. Estudi de l’aportació de valor de l’enginyeria de la salut en el procés d’envelliment de la població i les patologies associades a la cronicitat
 6. Posicionament del COEIC sobre el paper de la enginyeria de la salut en la millora i el progrés de la nostra societat / Notes Premsa. 
 7. Establir una taula de diàleg i treball amb les associacions (FENIN, CataloniaBio & Health Tech, Farmaindustria, ISPE...) Patronals de referència (Foment del Treball...) Col.legis professionals (COMB, COFB, Col.legi d’Enginyers Tècnics de Barcelona...) 
 8. Ser el referent en normatives de tecnologia de la salut i sistemes de qualitat. 
 9. Col.laborar amb altres Comissions del COEIC en temes d’interès comú (Indústria 4.0...) 
 10. Atenció Domiciliaria / Pacient a Domicili  - Tic Salut
 11. Sostenibilitat: Reducció ús de plàstics
 12. Indústria innovació en processos Farma, Medical Devices, Biotec (subcomissió: MDR, FDA...): Responsables, Marc Pérez Pey, Marc Rodríguez i Xavier López 
 13. Automàtica i robòtica aplicada a la salut 
 14. Innovació en Tecnologia Sanitaria 
 15. Visites: Hospitals / Fàbriques / Banc de Sang ... 
 16. Fomentar l’àmbit internacional de la comissió

GRUPS DE TREBALL

INSCRIPCIONS

Cal clicar al botó de la part superior o per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat