La Comissió d'Acció Social té sentit en la mida que els Enginyers som conscients, com a qualsevol altre professional, que la nostra responsabilitat social comença a l’empresa, però no acaba aquí.

Treballem majoritàriament en sectors de l’activitat econòmica generadors d’ocupació de qualitat i aquest ja és un primer actiu de la nostra responsabilitat social a destacar.

Però més enllà d’aquesta actuació i davant de les greus situacions que viuen amplis col·lectius de la nostra societat que els situen en l’exclusió social, també ens en sentim responsables i és per això que, a través d’aquesta comissió, posem els nostres coneixements i experiència al servei de la societat i especialment d’aquelles organitzacions que treballen a favor dels més necessitats per acompanyar-los en el camí de la reinserció social i laboral.

És missió de la Comissió la sensibilització del col·lectiu d'enginyers per la problemàtica social, l'aplicació de l'ètica en l'exercici de la professió, el foment d'una bona col·laboració amb les entitats socials, i en especial a les que ajuden a les persones vulnerables. Per aconseguir bons resultats en aquestes tasques ens cal conèixer les mancances i les necessitats de la societat on vivim. També es consideren pròpies de la Comissió totes aquelles iniciatives que, des de la condició del nostre col·lectiu, puguin ajudar, encara que sigui modestament, a pal·liar alguna situació en concret, o a promoure una millora de la situació social del nostre entorn. Per voluntat de les Juntes, la Comissió d'Acció Social ha estat encarregada de tractar el conjunt dels temes esmentats, que afecten no sols els enginyers com a professionals, com a col·lectiu i com a persones, sinó a la societat en què estem immersos.

Aquesta comissió, i a iniciativa dels Enginyers Industrials de Catalunya, és avui intercol·legial, amb la participació també del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació (telecos.cat), el Col·legi d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Catalunya (Camins.cat) i el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (Agrònoms)

Sota la responsabilitat d’aquesta comissió se situa el servei d’”Enginyers Voluntaris” que promou actuacions concretes de col·laboració amb les entitats del tercer sector social.

OBJECTIUS

 • Fomentar el coneixement i l’interès dels Enginyers per les entitats de caire social, assistencial o d'inserció laboral i per les tasques que s'hi desenvolupen
 • Promoure la participació dels Enginyers a fer tasques de voluntariat. L’experiència dels diferents companys que ja hi han participat ens diu que ells són els primers beneficiats perquè els seus coneixements de la societat on viuen augmenten i senten la satisfacció de veure els resultats de la seva col·laboració
 • Aportar la capacitat tècnica i de gestió, que l'experiència ens ha donat, a les entitats que ho demanin i ho necessitin
 • Difondre l'aplicació de noves tecnologies per a resoldre els problemes operatius de les activitats pròpies de les entitats abans esmentades i promocionar l'aplicació dels avenços tecnològics que poden incidir molt directament en el benestar dels discapacitats en general
 • Tractar, debatre i difondre les pràctiques ètiques i les de responsabilitat social empresarial
 • Establir convenis de col·laboració entre Enginyers Voluntaris i entitats socials quan això afavoreixi la missió de la Comissió
 • Difondre les activitats i els valors de caire social pels mitjans més adequats per aconseguir l'abast desitjat

 

ORIENTACIÓ

La nostra orientació principal és donar suport a les entitats. Elles saben molt millor els temes que li són propis: educadors, psicòlegs...,  i nosaltres els podem ajudar a gestionar, mantenir o planificar l’organització. I és aquí on els Enginyers Voluntaris poden aportar un gran valor afegit.

 

OPERATIVA

 • Establir una bona comunicació amb les entitats socials per conèixer les seves necessitats. Bé de forma directa o a través d’un Comitè Assessor que s’ha creat a tal fi
 • Definir i buscar els possibles voluntaris que amb la seva col·laboració cobreixen aquestes necessitats
 • Presentar els voluntaris a les entitats i fer-ne un seguiment no invasiu de la satisfacció per ambdues parts
 • Desenvolupar projectes, a ser possible conjuntament amb federacions i entitats, per cobrir necessitats comuns a diferents entitats: Transformació Digital, Eficiència Energètica, Mentoring Laboral...

 

PRESIDÈNCIA

Jesús Arribas

INSCRIPCIÓ

Cal clicar al botó de la part superior o per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 319 23 00, o bé, per correu electrònic comissions.socials@coneixement.eic.cat.

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Presentació del Servei de Promoció del Voluntariat

Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Generalitat de Catalunya: voluntariat

NACIONS UNIDES 2015: Objectius de Desenvolupament Sostenible

Detalls

Categories: Prevenció, Societat