Garantia de professionalitat

L’AQPE és una Fundació que integra les institucions professionals dels enginyers Agrònoms, de Camins, Industrials, Informàtics, de Telecomunicacions, Tècnics Agrícoles, Tècnics d’Obres Públiques i Tècnics Industrials. Aquestes institucions agrupen més de 50.000 enginyers.

L’AQPE té com a finalitat la qualitat de l’enginyeria promovent, projectant i vetllant per l’excel·lència en l’exercici i bones pràctiques dels seus professionals.


La certificació professional, com la que emet l’AQPE, és reconeguda a nivell nacional i internacional. És la manera de guanyar visibilitat i de demostrar l’excel·lència professional acreditada per un tercer.

En el cas d’empreses que volen contractar un enginyer, és la manera de garantir que, a més de coneixements i experiència, aquest té les competències professionals necessàries.

Certificat PE (Professional Engineer de l’AQPE)

Certificat de competència professional que acredita els coneixements i l’experiència dels enginyers, amb un sistema inspirat en el model anglosaxó i la ISO 17024 de certificació de persones.

Aquesta certificació facilita la mobilitat internacional dels professionals de l’enginyeria i acredita davant d’un Tribunal que la persona ha assolit satisfactòriament les competències en:

  • Aplicació dels coneixements de l’enginyeria
  • Aplicació pràctica de l’enginyeria
  • Gestió i lideratge
  • Habilitats interpersonals
  • Implicacions socials de l’enginyeria

Es tracta d’un sistema de certificació amb el mateix nivell d’exigència i rigor que l’utilitzat per altres entitats reconegudes internacionalment que certifica competències i aptituds demostrades per aplicar coneixements.

Qui es pot certificar?

Qualsevol persona que disposi d’un títol universitari oficial d’enginyeria (enginyer tècnic, grau, enginyer, màster).

El professional pot adreçar-se a l’AQPE o al seu col·legi professional per iniciar el procés. També ho poden sol·licitar les empreses en nom dels enginyers que hi treballen.

Necessites més informació?

Mirar web Contactar