Acceptació de les condicions

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
Finalitat Gestionar les consultes, reclamacions i suggeriments adreçats a COEIC/AEIC 
Legitimació
Consentiment de la persona interessada
Destinataris
No se cediran a terceres persones, tret que sigui obligació legal
Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
Identitat: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC)
Dades contacte: Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. Tel.933192300
Delegat de Protecció de Dades: lopd@juridic.eic.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Les dades seran objecte de tractament per COEIC/AEIC amb la finalitat de gestionar les consultes reclamacions i suggeriments adreçats a aquestes institucions.

Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades seran conservades fins que finalitzi el procés de gestió i resposta a la sol•licitud, consulta, o suggeriment. Un cop no siguin necessàries per a la finalitat descrita es procedirà a la seva cancel•lació.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base jurídica per al tractament és el vostre consentiment que atorgueu al facilitar les dades que se sol•liciten, en omplir i enviar aquest formulari.
El consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment sense que en cap cas produeixi efectes retroactius.
Les dades requerides són necessàries per poder atendre correctament les vostres sol•licituds o consultes.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
No es preveuen cessions a terceres persones, tret que sigui obligació legal.
No es preveu la transferència internacional de les vostres dades personals.

Quins són els vostres drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a COEIC/AEIC estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. COEIC/AEIC deixaran de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets?

  • Mitjançant un escrit adreçat a COEIC/AEIC, Via Laietana, 39 – 08003 Barcelona.
  • Mitjançant correu electrònic adreçat al delegat de protecció de dades: lopd@juridic.eic.cat

Recordeu que la vostra sol•licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la vostra identitat.

Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades, al carrer Rosselló 214, Esc-A. 1r.1a. 08008 Barcelona https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions