Si es així, ja pots demanar el subsidi d’atur excepcional per finalització de contracte temporal del qual us vam informar  a https://www.eic.cat/noticies/mesures-urgents-complementaries-en-els-ambits-social-i-economic-fer-front-al-covid-19

Us recordem que aquest subsidi és per a aquells treballadors que no hagin cotitzat el temps suficient per accedir a una altra prestació o subsidi per atur, sempre i quan el seu contracte hagi tingut una durada mínima de 2 mesos.

Tal i com indicàvem, finalment s’ha aprovat el procediment per a la seva tramitació:

Sol·licitud: S’ha de presentar al SEPE a http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-excepcional-fin-contrato-temporal.html

Termini: Des del dia 5 de maig fins al dia que es compleixi un mes des de la finalització de l’estat d’alarma.

 

Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado en el artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19  (BOE 04/05/2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf

Compartir