Entitat

La Taula del Tercer Sector és una institució que representem el conjunt de les entitats socials catalanes. Agrupa 34 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt a més de 3.000 entitats socials no lucratives. És una Entitat Declarada d'Utilitat Pública.  http://www.tercersector.cat/qui-som/presentacio


Objectiu del projecte

Facilitar que les entitats socials puguin millorar l’eficàcia i la qualitat dels seus serveis definint i aplicant un pla de transformació digital.

Què hem fet fins avui

 • Aquesta és la segona edició, en la primera 2019/20 s’han assessorat 5 entitats en la preparació del pla estratègic.
 • enginy@rs voluntaris hi han participat

Campanya 2021

 • Assessorar 10 entitats en la preparació del pla estratègic.
 • Acompanyar a les 5 entitats que han participat el 2020, en el desplegament  del pla.
 • La Taula del Tercer Sector farà la selecció d’entitats considerant especialment el compromís de la direcció amb el projecte.
 • Enginyers Voluntaris amb el suport de 5 col·legis d’enginyeria aportarà voluntaris per l’assessorament i l’acompanyament.

Etapes del projecte

 • Revisió del model de negoci de l’entitat, entenent model de negoci com l´activitat i processos actuals per dur-la a terme.
 • Anàlisi de les eines digitals disponibles.
 • Nivell d’ús d’aquestes eines. Punts forts i punts febles.
 • Identificació dels àmbits i prioritats de digitalització de l’entitat amb criteris de millora: Màrqueting i comunicació, serveis i gestió interna.
 • Definició de l’equip de treball de l’entitat i dedicació.
 • Pressupost.
 • A partir dels punts anteriors definir les etapes del projecte de transformació digital i els objectius que es volen aconseguir en cada una d’elles.
 • Programa i eines de seguiment i avaluació de resultats.

Durada i dedicació del voluntari

 • Elaboració del pla estratègic
 • Entre 3 i 6 mesos amb una dedicació de 2 a 4 hores per setmana.
 • Acompanyament en el desplegament del pla:
 • 6 mesos renovables amb una dedicació d’una reunió quinzenal

Calendari

 • La selecció d’entitats, assignació dels voluntaris i formació inicial es faria durant maig i juny per començar l’assessorament el setembre.

Per  a més informació poseu-vos en contacte amb: Montse Hita 93 319 23 00 o envieu un e-mail a: mhita@eic.cat

Compartir