El passat dissabte es va aprovar l'Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, a on, entre d'altres, s'aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents establerta per l'Ordre SND / 340/2020, de 12 de abril, modificada per l'Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, en totes les unitats territorials en fase I i posteriors.

Ordre SND/440/2020
Compartir