Per saber-ne més clica a la fitxa de la jornada

El dijous 26 d'octubre, es va celebrar la taula rodona “La sequera: dèficits i solucions” amb l’objectiu de compartir diagnòstic i solucions estructurals per a la millora de la gestió de l'aigua a Catalunya en un context de clima més sec, amb pluges més irregulars i amb episodis meteorològics extrems. 

Aquest acte va ser organitzat conjuntament pels col·legis professionals d'Enginyers Industrials, d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyers Agrònoms i Economistes, agrupats com a Observatori Intercol·legial de l’Aigua, per compartir diagnòstics i solucions estructurals per a la millora de la gestió de l'aigua a Catalunya.

En aquesta taula rodona hi van participar Martin Gullon, enginyer de Camins i director d’Àrea de Cicle de l’Aigua i Anàlisi de Polítiques Metropolitanes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); Jordi Agustí, enginyer Industrial i Gerent del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona; Ana Garcia, economista i presidenta de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC); i Joan Girona, enginyer agrònom, director de la Fundació UdL-IRTA i membre de la Comissió de l’Aigua del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. 

Va presentar la sessió Carles Conill, president de la Comissió d’Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i la va moderar Marc Oliva, president de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular d'Enginyers Industrials.

Marc Oliva va indicar que “les infraestructures no són suficients per garantir el subministrament i l'accés just i equitatiu de l'aigua a tothom“. El primer expert de la taula rodona a exposar la seva visió va ser Jordi Agustí, enginyer Industrial i gerent del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, qui va advertir que la situació és de les més complexes d'aquest segle XXI i que “cal planificar pel futur que vindrà i pel clima que tindrem perquè sense l'aigua no funciona res”, tot considerant que "cal sobrepassar la planificació basada en la Directiva Marc de l'Aigua i adaptar-la a la nova situació climàtica tant a llarg termini com a solucions més immediates".

Sobre la planificació i governança també va incidir, Ana Garcia, economista i presidenta de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat dels Economistes, “les solucions estan sobre la taula, tenim els recursos i la tecnologia necessaris i ara cal invertir de forma ràpida i planificada”.

L’enginyer agrònom, Joan Girona, va parlar de la necessitat de ser més eficients, però en l'agricultura és més complicat i va dir que és una obligació buscar fonts alternatives d’aigua “és un tema clau per optimitzar tots els processos del cicle de l’aigua, fer esforços per racionalitzar el consum d’aigua o pensar també en la gestió dels boscos i com afecta l'aigua". Va també posar èmfasi en el concepte que "només hi ha una aigua pels diferents usos" i la necessitat de seguir produint aliments i reduir la petjada hídrica millorant l’eficiència. 

Entre altres solucions, es va parlar de recórrer a l’aigua dessalada. Des de la visió de l’AMB, l’enginyer de camins, Martin Gullon, va assenyalar que “en un context de canvi climàtic el futur és anar cap a una visió global d’un cicle integral de l’aigua” i va afegir que les actuacions prioritàries són “més aigua dessalada i regenerada, millorar tots els processos de potabilització, recuperar pous i la interconnexió de xarxes”. 

Tots els ponents van estar d’acord en qualificar la situació com a "crítica i preocupant" i que cal implementar urgentment les mesures exposades.

Tot seguit diversos assistents varen formular preguntes o reflexions en la línia esmentada anteriorment.  

Per saber-ne més clica a la fitxa de la jornada

Compartir