Durant la Junta de Representants de l’Associació i la Junta General Ordinària del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya es va presentar la projecció pel 2023. Una línia de treball de deu punts per evolucionar la institució i on ja s’ha començat a posar l’accent sobretot en quatre d’ells: més impacte en la societat,  adaptar la proposta de serveis a les noves necessitats dels enginyers i enginyeres i fer una aproximació a les empreses en el camp del talent, teixir aliances per augmentar la proposta de valor de cara al col·lectiu i treballar en l’àmbit del coneixement per augmentar la participació i generació de continguts a través de les Comissions.

Un major impacte i incrementar la visibilitat de l’enginyeria és fonamental per transmetre valors, créixer, transformar i atraure el talent jove i femení. Enginyers Industrials de Catalunya ha de ser un punt de trobada que afavoreixi la creació d’espais per teixir xarxa, generar un ecosistema interconnectat que permeti establir relacions i col·laboracions per a la cooperació i generar sinergies entre els professionals de l’enginyeria i altres sectors i institucions relacionades. 

El propòsit de "liderar l’evolució tecnològica pel progrés del món i les persones" pren, actualment, tot el sentit perquè, com va destacar la presidenta Maria Salamero, "les tecnologies han de formar part de la solució per a la transició ecològica i justa que necessitem com a societat". El degà Narcís Armengol va reforçar el missatge afegint que "els enginyers i les enginyeres hem de liderar aquesta evolució i mantenir una visió transversal i una orientació clara cap a la solució de problemes"

Compartir