Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

En resposta als requeriments europeus, Espanya ha preparat el "Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030" on es defineixen els objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, de penetració d'energies renovables i d'eficiència energètica considerant les tecnologies actualment disponibles.

En aquest sentit, i per aconseguir fites abans de 2050, hi ha noves tecnologies que van adquirint maduresa i que estan consolidant la seva implantació. El Dr. Juan Ramon Morante, director de l’Àrea de materials avançats per a l’energia de l’Institut de Recerca Energètica de Catalunya (IREC), ens va posar al dia de totes aquestes novetats en una conferència organitzada per la Comissió d’Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya i que es va celebrar en línia el passat dimarts 16 de juny.

El Dr. Juan Ramón Morante va apuntar que els pressupostos previstos en el PNIEC per a l’augment de les renovables en el mix energètic “no són suficients per escometre les necessitats energètiques originades per la mobilitat elèctrica ni pel sector industrial ni per una major electrificació en el sector residencial o de serveis”.

El professor Morante va destacar que “la mobilitat elèctrica precisa ser replantejada considerant no únicament els vehicles elèctrics de bateria sinó també els de piles de combustible d’hidrogen, tal i com es preveu en el Pacte Verd Europeu”. El director de l’IREC va assenyalar que per moure autobusos urbans caldria un gran volum de bateries i que cal tenir en compte les piles d’hidrogen que ofereixen una eficàcia al voltant del 30%.

Morante va apuntar que cal revisar “l’ús dels gasos renovables per assegurar la transició energètica en la indústria a partir de l’emmagatzematge d’hidrogen i de metà, un sistema que dona una gran capacitat d’emmagatzematge d’energia”. El professor va defensar que cal insistir en la investigació i el desenvolupament de noves tecnologies que permetin assolir el grau de maduresa i abaratiment de costos que permetin la transició energètica desitjada, minimitzant les emissions d’efecte hivernacle per a una societat descarbonitzada i competitiva.

El Doctor Morante va animar a seguir l’evolució dels costos d’emissions i de captura de CO₂ “com una nova via a través de la conversió del CO₂ en matèria primera, obtenint combustibles sintètics o productes químics de valor afegit”.

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Compartir