El Ministeri d'Indústria i Turisme posa en marxa el procés d'informació pública sobre una nova Llei d'Indústria i Autonomia Estratègica, per tal de demanar l'opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura,

La nova Llei d´Indústria és un compromís d´Espanya dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa necessari abordar la reforma integral de l´actual Llei d´Indústria, que data del 1992 per incorporar les noves realitats i la transformació de l´economia espanyola cap a un model més verd i sostenible,

Aquest projecte normatiu ja va tenir un tràmit de participació pública anterior des del 13 de desembre de 2022 fins al 05 de gener de 2023. El motiu pel qual es realitza un nou tràmit és degut als canvis que s'han produït des de llavors a la política industrial europea, i la necessitat d'alinear aquest projecte normatiu a aquests canvis.

Si alguna persona considerés la conveniència que des del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya s’efectuessin aportacions, pot remetre-les a l’adreça normativaconsulta@juridic.eic.cat abans del dia 9 de juliol de 2024.

 

Podeu ampliar la informació al web https://industria.gob.es/es-es/participacion_publica/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=680

Més informació a Infocentre
Compartir