Aquells professionals o empreses que no hagin tingut un volum d’operacions superior a 600.000 € a l’any 2019 poden beneficiar-se de l’ampliació, en un mes, del termini  per a la presentació de les declaracions i autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2020 d’IVA, pagaments fraccionats de IRPF i de societats, que finalitzarà el proper 20 de maig (en comptes del 20 d’abril).

En cas de domiciliació del pagament, el termini de presentació de les autoliquidacions finalitzarà el 15 de maig de 2020.

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias (BOE 15/04/2020).

Compartir