La Comissió de Societat Digital està formada per professionals, majoritàriament enginyers industrials, amb una clara vocació per intercanviar opinions i difondre-les al voltant de l’ús de les noves tecnologies TIC aplicades a l’empresa per aconseguir millores en la seva competitivitat i a col.laborar al desenvolupament de la digitalització de la societat.

 

OBJECTIUS

La Comissió vol donar a conèixer i difondre l’ús de les TIC a les empreses, en especial a les PIMEs, per tal de millorar la seva productivitat i desenvolupament d’innovació, així com ser més competitius en un mercat cada vegada més obert.
Aquestes noves tecnologies també poden ajudar a l’internacionalització de les activitats que requereix el mercat actual i  obrir noves vies de negoci.

 

PRESIDÈNCIA

Xavier Rovira 

 

GRUPS DE TREBALL

 

INSCRIPCIONS

Cal clicar al botó de la part superior  o per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat