Springtime Swing "24: Miquel Pastre Quartet
Descripció: Barcelona Springstime Swing'24 ens ofereix:

Tenor Sax Swing:Michel Pastre Quartet

Programa
Dates: 08/03/2024
Horari: 19.30h
Lloc: Fundació CIC Auditorium
Via Augusta,205 (entrada pel c/Vallmajor)